Topsport commissie

De topsportcommissie werd opgestart in augustus 2016 naar aanleiding van de ambities van de VBL om het Belgisch boksen terug op de Olympische Spelen te krijgen. De commissie krijgt het mandaat van de Raad van Bestuur over het Olympisch topsportgebeuren in Vlaanderen. Ze komt in principe minsten drie maal per jaar samen en is samengesteld uit:

  • De voorzitter van de VBL: Staney Clough
  • Een vertegenwoordiger van de RvB en verantwoordelijke van de liefhebbersafdeling: Willy Degroof
  • De toptrainer: Hubert Firens
  • Een vertegenwoordiger van de atleten
  • Een vertegenwoordiger van de medische staff
  • Een vertegenwoordiger van het RVSP: Els Dom
  • Een vertegenwoordiger van Sport Vlaanderen zal hier telkens op uitgenodigd worden
  • De professionele coördinator van de Vlaamse Boks Liga

Doel:

Het detecteren en selecteren van talentvolle en beloftevolle atleten. Deze atleten goed omkaderen en ondersteunen zodat deze zich ten volle kunnen ontplooien en ontwikkelen tot internationale atleten met als einddoel de volgende OS. Om een optimale omgeving te creëren is de commissie ook bezig om beleidsmatig de topsportwerking te structuren in overleg met de Raad van Bestuur.

“Samen verenigd voor een sterker bokslandschap”