dimensie transparantie

WP Rocket

Transparantie betreft de mate van openheid in het overbrengen van informatie. Een transparante werking biedt externe actoren de mogelijkheid om toezicht te houden op de interne werking van de organisatie, wat de aanzet vormt tot goed bestuur.

PRINCIPE 1: DE ORGANISATIE PUBLICEERT HAAR STATUTEN, INTERNE REGLEMENTEN, ORGANIGRAM, SPORTREGELS EN MEERJARENPLAN.

statuten VBL’19

inwendige orde VBL

sportief reglement codex KBBB 2019

Meerjarenplan (+organogram)

PRINCIPE 2: DE ORGANISATIE PUBLICEERT DE AGENDA EN NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING.

dagorde AV 2018

Verslag AV 2018

Verslag BAV 2018

Verslag AV 2019

Verslag BAV 2019

Verslag AV 2020

PRINCIPE 3: DE ORGANISATIE RAPPORTEERT OVER DE BESLISSINGEN VAN HAAR RAAD VAN BESTUUR.

Verslag 70 vergadering RVB

Verslag 71 vergadering RVB

Verslag 72 vergadering RVB

Verslag 73 vergadering RVB

Verslag 74 vergadering RVB

Verslag 75 vergadering RVB

Verslag 76 vergadering RVB

Verslag 77 vergadering RVB

Verslag 78 vergadering RVB

Verslag 79 vergadering RVB

Verslag 80 vergadering RVB

Verslag 81 vergadering RVB

Verslag 82 vergadering RVB

Verslag 83 vergadering RVB

Verslag 84 vergadering RVB

PRINCIPE 4: DE ORGANISATIE PUBLICEERT INFORMATIE OVER HAAR BESTUURSLEDEN.

Organogram VBL

Samenstelling RvB VBL

Mandaten leden RvB

PRINCIPE 5: DE ORGANISATIE PUBLICEERT CONTACTGEGEVENS VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

Algemeen: info@vlaamseboksliga.com

Voorzitter: stanley.voorzitter@vlaamseboksliga.com

PRINCIPE 6: DE ORGANISATIE PUBLICEERT INFORMATIE OVER HAAR LEDEN OP HAAR WEBSITE.

Boksclub finder

PRINCIPE 7: DE ORGANISATIE PUBLICEERT EEN JAARVERSLAG, INCLUSIEF FINANCIEEL VERSLAG EN VERSLAGEN VAN INTERNE COMITÉS.

Werkingsverslag 2017

Werkingsverslag 2018

Werkingsverslag 2019

Jaarverslag sportief 2017

Jaarverslag sportief 2018

Jaarverslag sportief 2019

Verslag AV ’17

Verslag AV’18

Verslag AV’ 19

Verslag AV’20

Verslagen AV 2014-2020

Jaarverslagen ’14-’17 av

Jaarverslagen ’14-’17 Bloso

Jaarverslagen 2018-2019

Jaarverslagen 2017 bundel

Verslag AV 2019

PRINCIPE 8: DE ORGANISATIE PUBLICEERT REGLEMENTEN EN VERSLAGEN OVER VERGOEDINGEN EN BONUSSEN VAN BESTUURSLEDEN.

Verslag AV

Verslag AV 2019

Verslag AV 2020

PRINCIPE 9: DE ORGANISATIE RAPPORTEERT IN HET JAARVERSLAG OVER DE TOEPASSING VAN DEZE CODE MET INACHTNEMING VAN EVENTUELE WIJZIGINGEN INZAKE GOED BESTUUR.

Verslag AV

Verslag AV 2019

Verslag AV 2020