Goed bestuur

De Vlaamse Boks Liga is sinds 2017 een gesubsidieerde en erkende sportfederatie en werkt richting het verder professionaliseren van zijn activiteiten en werking. Een stap hierin is het engageren voor de drie principes vermeld in de codex van minister Muyters. De VBL zal de codex van goed bestuur en de bijhorende praktische regels en tips daarom gebruiken om te verbeteren op deze drie dimensies, zodat het haar leden en Vlaanderen beter van dienst kan zijn. De verwachtingen waar de sportieve bestuurders vandaag moeten aan voldoen, zijn namelijk niet min. Sporters verwachten van hun club- en federatiebesturen een professionele aanpak. Overheden en de andere organisaties waarmee bestuursniveaus onvermijdelijk in aanraking komen, willen transparantie. En binnen de sportieve organisatie op zich is nood aan een efficiënt beheer (codex Muyters).

Kortom: er is nood aan ‘goed bestuur’.

De  codex Muyters gaat uit van 3 belangrijke dimensies: transparantie, democratie en interne verantwoording en controle. Het is het resultaat van een grondige studie – waarvoor mijn bijzondere dank aan professoren Edith Drieskens en Arnout Geeraert –  gebaseerd op bestaande goede praktijken, op gesprekken met experten en met input van het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES). Maar bovenal: gebaseerd op een bevraging van de Vlaamse sportwereld.

Het ideaalbeeld van ‘goed bestuur’ ontstond dus in gesprek mét de Vlaamse sportfederaties. De code is dan ook geen ivoren torendictaat maar vooral een praktische leidraad met principes, criteria en tips die het mogelijk maken om dat ideaalbeeld te bereiken.

‘Goed bestuur’ is echter veel meer dan een stel regeltjes. Het is een mentaliteit. Het is de wil om het steeds beter te willen doen, om steeds meer kwaliteit te willen leveren. Een sportmentaliteit eigenlijk.

De Vlaamse regering wil dat de sportsector middels het gebruik van een codex zich inzet voor 3 basisprincipes binnen hun werking. De codex verduidelijkt richtlijnen voor de werking van een federatie op basis van 3 principes, namelijk:

  1. Transparantie
  2. Democratie
  3. Interne verantwoording

Transparantie: de mate van openheid in het overbrengen van informatie. Een transparante werking biedt externe actoren de mogelijkheid om toezicht te houden op de interne werking van een organisatie.
Democratie: Interne regels en normen die inherent zijn aan democratische grondbeginselen.
Interne verantwoordelijkheid en controle: voorkomt machtsconcentratie en zorgt voor een robuuste besluitvorming zonder ongewenste beëinvloeding. De interne verantwoordelijkheid en controle zorgen dat er duidelijk toe te wijzen bevoegdheden zijn en dat bestuurders of beslissingsorganen democratisch functioneren zonder over de absolute controle over beslissingen te beschikken.

 

“Samen verenigd voor een sterker bokslandschap”