Meldpunt Vlaamse Boks Liga

 

De aanspreekpersoon integriteit (API) is als onafhankelijke binnen de Vlaamse Boks Liga het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met seksueel grensoverschrijdend gedrag en/of lichamelijke en seksuele integriteit.

 

Zowel een bokser, een ouder of partner of andere betrokkene, zoals een begeleider of bestuurder, kunnen de API aanspreken.

 

De API is geen professionele hulpverlener maar helpt de melder verder door eerst een duidelijk beeld te vormen en de situatie in te schatten. Daarop wordt er afgestemd, met de melder, welke stappen mogelijk zijn of moeten gezet worden.

Elke melding wordt serieus genomen. De API volgt een handelingsprotocol dat op Vlaams niveau is uitgerold.

 

De API werkt hiervoor samen met de Vlaamse Boks Liga (op federatieniveau) en de gespecialiseerde organisaties die overkoepelend het beleid rond seksueel grensoverschrijdend gedrag en integriteit opstellen.

 

Van elke melding maakt de API een dossier dat in alle discretie en onafhankelijkheid behandeld wordt.

 

De API is bereikbaar via e-mail api@vlaamseboksliga.com en telefonisch 0474 218 257

 

 

 

 

 

 

 

 

“Samen verenigd voor een sterker bokslandschap”