Tucht of Straf

Heb je als lid of niet-lid een klacht tegen een lid van de Vlaamse Boks Liga?

Doe deze melding via: 

Contact opnemen

“Samen verenigd voor een sterker bokslandschap”