Opleiding tot official

Opleiding scheidsrechter

Ait aadi B. secretaris VSA

De Vlaamse Boks Liga investeert ook in zijn scheidsrechter corps en stuurt scheidsrechters naar het buitenland voor internationale kwalificaties te behalen bij de internationale koepels en laat via de scheidsrechtersafdeling nieuwe scheidsrechters vormen. De Vlaamse Boks Liga wil haar scheidsrechtersopleiding verder uitwerken tot een volwaardig scheidsrechtersopleiding die jaarlijks scheidsrechters vormt.

Meer info

 

 

“Verenigd voor een sterker bokslandschap”