VTS Trainers Cursus

Voor zowel de clubs als de boksers biedt de Vlaamse Boks Liga een aanbod van opleidingen en bijscholingen. Verder in dit onderdeel vind je alle opleidingen met wat meer uitleg en alle informatie om je in te schrijven. De Vlaamse Boks Liga vindt de kwaliteit van de omkadering van haar leden uiterst belangrijk. Door het investeren in kwalitatieve trainers en omkadering zal het niveau, de verantwoordelijkheid en kwaliteit van de bokssport sterk  toenemen. De Vlaamse Boks Liga heeft daarom verschillende strategische doelstellingen geformuleerd met betrekking tot kaderopleidingen in haar beleidsplan die via de website van de VBL geraadpleegd kunnen worden.

Initiator Boksen

De Vlaamse Boks Liga organiseert de initiator cursus boksen en communiceert hier frequent over met haar leden.  De federatie is stappen aan het zetten voor het opstarten van een instructeur B-cursus. In de aantocht van de start van de instructeur B-cursus wil de federatie frequenter de initiator cursus organiseren en de leden sterker sensibiliseren. Zodoende hopen wij een grotere pool te creëren voor de doorstroom naar de een hogere niveau. Bij de opleiding tot initiator boksen krijgen de deelnemers een algemene  en sport specifieke opleiding, waarmee ze als initiator de beginnende boksers kunnen begeleiden bij het aanleren van boks specifieke vaardigheden en basistechnieken. De initiator kan zelfstandig een sport specifieke activiteit voorbereiden, leiden en evalueren, maar werkt mee in het kader van een ruimer opleidingsprogramma dat uitgewerkt en gecoördineerd wordt door een hoger opgeleide.

Op vrijdag 9 september organiseert de Vlaamse Boks Liga een online infosessie omtrent de opleiding initiator boksen. Hier zullen wij samen de voorwaardes, verwachtingen, inhoud en al jullie vragen doorlopen om zodoende iedereen goed te informeren. Aanwezigheid is sterk aangeraden. Schrijf u zelf in voor zowel de infosessie als de cursus, aangezien de plaatsen beperkt zijn tot maximaal 24 deelnemers.

Inschrijven initiator boksen Brugge 2022

INSCHRIJVEN OPELEIDING INITIATOR 2022

Inschrijven online infosessie 9 september

INSCHRIJVEN INFOSESSIE

Trainer B boksen – Instructeur B

Net zoals bij de Initiator boksen opleiding bestaat de instructeur B boksen opleiding uit een algemeen gedeelte en een sport specifiek gedeelte. Het algemeen gedeelte (basis module) dient als eerste succesvol gevolgd te worden vooraleer men kan starten met het sport specifiek gedeelte. Door het volgen van de opleiding tot instructeur B boksen leert de cursist:

“In te staan voor het trainen, coachen en vervolmaken van competitieve boksers (jongeren, adolescenten en volwassenen) tot op het nationaal niveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van boksen, teneinde de boksers via aangepaste sporttechnische, -tactische en conditionele trainingsopbouw te laten doorstromen naar een hoger niveau en prestatiedoelen te bereiken.”

Abdel Wahhabi OS ’92 Barcelona

TOELATINGSVOORWAARDE INITIATOR TRAINER B-INSTRUCTEUR B

Om zich in te kunnen schrijven voor de opleiding tot Trainer B/instructeur B dient de cursist in het bezit te zijn van het diploma initiator of er mee gelijkgesteld te zijn. Net zoals bij de initiator geldt hier ook een minimum toetredingsleeftijd van 19 jaar en dient Minstens 2 jaar trainerservaring aantonen na het behalen van het Initiator diploma.

Hoe inschrijven voor een cursus?

De geïnteresseerd boksliefhebbers of trainers kunnen zich inschrijven via de website van Sport Vlaanderen. Door het klikken op de onderstaande link ontvangt u richtlijnen om een succesvolle inschrijving af te ronden:

hoe inschrijven

Map aanbod initiator boksen in Vlaanderen

“Samen verenigd voor een sterker bokslandschap”